description

Jesper Sørensen

Om mig Jeg er 26 år. Jeg har arbejdet som udvikler siden 2011. Desuden er jeg uddannet multimediedesigner. Hvad kan jeg? Jeg har arbejdet med både computergrafik og forskellige former for programmering siden omkring 10-års-alderen. Det har altid været en slags hobby for mig at kaste mig ud i kreative projekter (hjemmesider, 3d-grafik, baggrundsbilleder, computerspil o.l.), oftest med gode resultater på trods af en begrænset forhåndsviden. Evnen til at kaste mig ud på dybt vand, lære en masse og lykkes, er en af mine største forcer, det udelukker dog ikke at jeg gør tingene ordenligt, og gør dem færdige. Grundet min uddannelse, og min lange "historie" med multimediefaget, har jeg - udover mine programmeringskundskaber - et godt kendskab til alle faser fra planlægning og design til udvikling af websites og programmer. Jeg er typen der blander mig hvis jeg mener at noget kunne gøres bedre. Hvilke sprog/teknologier kender jeg? JavaScript, CoffeeScript, Ruby, Rails, PHP, nodejs, backbone, SASS, Stylus, Jade, m.fl. Referencer Linkedin GitHub Fritid: Hours (time tracker app) jsengine (HTML5 game engine) Astroid Madness For Abtion (her har jeg kun stået for programmering): Mixels - Mix your neighbor Mixels - Who's in the mix Lusespillet Lego Princess - Mosaikspil