description

Jesper Sørensen

Om mig Jeg har arbejdet med både computergrafik og forskellige former for programmering siden 10-års-alderen. Det har altid været en hobby for mig at kaste mig ud i kreative projekter (hjemmesider, 3d-grafik, baggrundsbilleder, computerspil o.l.), oftest med gode resultater på trods af en begrænset forhåndsviden. Evnen til at kaste mig ud på dybt vand, lære en masse og lykkes, er en af mine største forcer, det udelukker dog ikke at jeg gør tingene ordenligt, og gør dem færdige. Hvad kan jeg?Hvilke sprog/teknologier kender jeg? Stort set alt indenfor: JavaScript, Ruby, Rails, PHP, nodejs Referencer Linkedin GitHub Fritid: Hours (time tracker app) jsengine (HTML5 game engine) Astroid Madness For Abtion (her har jeg kun stået for programmering): Mixels - Mix your neighbor Mixels - Who's in the mix Lusespillet Lego Princess - Mosaikspil